ElBonus - доставчик на електроенергия

Request information

Description:

Имате бизнес и искате сами да избирате своят  доставчик на ток, тъй като не сте доволни от досегашният си такъв. Трите ЕРП – та, са обособени в различни райони, което ви ограничава да направите своя избор.  За щастие от 2016 година съществува  свободният пазар на електроенергия. Той се състои от над 120 търговци, произвеждащи ток от възобновяеми източници, с които лично можете да се договорите, за цената и условията на получаванaта ел.енергия.  Точно това прави и компанията ElBonus, която предлага поетапно намаление на досегашните ви разходи с до 30%. Също така, всички дейности по вашето преместване ще бъдат тяхна грижа.


Views: 175